Blade House // Switch-ups (Nick Kouros)

Nick KourosBlade House // Switch-ups
from Nick Kouros on 18 Jun 2017

Rooftop Switch – ups! Nuff said.. // www.athensbladehouse.com

With: Nikos Diakoumeas, Richie Eisler, Giorgos Mitropoulos, Dan Collins, George Saradoulias, Dominic Bruce, Panos Vouterakos, Nikos Kouros, John Cico, Freddy White, Nasos Katralis, Karsten Boysen, Agelos Apostolopoulos, Dimitris Kiriatzakis, Akis Rizos, Jarrod Mcbay, John Stavropoulos, Mike Stavrakis, Odiseas Selelmazidis, Gianis Skaltsas, Lubos Turek, Andreas Tsamtsouris, Nicholas Cornford, Nikos Karatzounis, Tim Wolff, Dano Gorman

www.facebook.com/syeahskate // www.facebook.com/groups/athensrollerblading

Track: “Swollen Members” / King Of Diamonds (Disagree Interlude)

This entry was posted in Video, Vimeo and tagged , , . Bookmark the permalink.