HedonskateHedonskate Team: Hawktown Crew 2
from Hedonskate on 15 Jan 2014

Read an article about Hawktown Crew at hedonskate blog:
http://hedonskateblog.com/2012/11/15/hedonskate-team-hawktown-vol-2-edit-2/

Bladers: Krystian Zarzeczny, Łukasz Malewski & Przemek Madej.

Film: Przemek Madej, Krystian Zarzeczny, Mirek Ragan, Dirk Oelmann, Sebastian Gruba and more.

Edit: Przemek Madej

Music: Gramatik – Blood Ties