FreeskateLVJrmalas skrituslidoanas festivls – iedvesmoana
from FreeskateLV on 24 Jul 2015

aj video srij, cerams, iedvesmosim Tevi piedalties skrituslidoanas paskumos, kur visvairk gaidm tiei iescjus un svtdienas skrituotjus.Seko ldzi nkamajm epizodm, lai uzzintu atbildes uz Tev aktulajiem jautjumiem par skrituslidoanu.Reistrjies festivlam: http://baltijasmaratoni.lv/marathon/jurmalas-skritulslidosanas-festivals/registresanas/Par paskumu:”Jrmalas skrituslidoanas festivls pavisam noteikti bs lielkais 2015. gada notikums skrituslidotjiem. Tas norisinsies Jrmal- pilst uz via! Ne tikai skaista un sakopta apkrtne, ko varsiet baudt pirms un pc paskuma, bet ar jra tikai pris simtu metru attlum no paskuma norises vietas. Mkstas, vieglas jras smiltis, silts laiks un atspirdzinos dens var bt viena no labkajm vietm pc distances pieveikanas kop ar imeni un draugiem. Uz tikanos 2. august Jrmal, lai btu daa no aizraujo un for paskuma!”Kamera un monta: Konstantns Makarovswww.freeskate.lvwww.taktika.lv