FreeskateLVJrmalas skrituslidoanas festivls – inventra prbaude
from FreeskateLV on 22 Jul 2015

aj video srij paldzsim Tev ar padomu, k prbaudt skrituslidu inventru, lai tas btu darba krtb un dros lietoanai. Ja saviem spkiem netiec gal, tad uztici savas skrituslidas profesioniem aj jom- skrituslidu serviss veikal Taktika.lv (Rga, A. aka 54)Seko ldzi nkamajm epizodm, lai uzzintu atbildes uz Tev aktulajiem jautjumiem par skrituslidoanu.Reistrjies festivlam: http://baltijasmaratoni.lv/marathon/jurmalas-skritulslidosanas-festivals/registresanas/Par paskumu:”Jrmalas skrituslidoanas festivls pavisam noteikti bs lielkais 2015. gada notikums skrituslidotjiem. Tas norisinsies Jrmal- pilst uz via! Ne tikai skaista un sakopta apkrtne, ko varsiet baudt pirms un pc paskuma, bet ar jra tikai pris simtu metru attlum no paskuma norises vietas. Mkstas, vieglas jras smiltis, silts laiks un atspirdzinos dens var bt viena no labkajm vietm pc distances pieveikanas kop ar imeni un draugiem. Uz tikanos 2. august Jrmal, lai btu daa no aizraujo un for paskuma!”Kamera un monta: Konstantns Makarovswww.freeskate.lvwww.taktika.lv