RocesHEAT – Ilia Savosin new signature skates
from Roces on 19 Oct 2023

PRODUCTION:Ferma Productionwww.fermaproduction.ruDIRECTED BY:Vova VladimirovPRODUCED:Ilia Savosin Vova VladimirovDIRECTOR OF PHOTOGRAPHY:Pasha RezakovADDITIONAL FILMING:Misha MirskihDima KvasovEgor Nikolaev Sema Alekseev Laura Akhalaia MUSIC BY:Maks FACTRESSES CASTING:Anya Shimokhina SPECIAL THANKS:Egor Makarov Yuriy Ivanov Anna MalkovaSTARRING: Ilya Savosin – Egor Makarov – Vova Vladimirov – Sasha Lomakina – Laura Akhalaia – Nikita Semenyak – Misha Mirskih – Sema Alekseev – Andrey Tregubov – Yakov Koval – Masha Starkova – Partak Alemasov – Dima Kvasov – Vera Pogorjelskaya – Natalya Benevskaya – Rita Simonova – Valerya Efimchuk