Hedonskate Polska: Bartek Malec (hedonskate)

hedonskateHedonskate Polska: Bartek Malec
from hedonskate on 3 Jul 2017

Bartek Malec i wiosenne nagrywki w Katowicach i Wrocławiu. Bartek jeździ na rolkach Razors SL 3.

Track: One – Dillon Cooper (ft. Agent Sasco)

Obserwuj nas:
Twitter: https://twitter.com/Hedonskate
Facebook: https://www.facebook.com/Hedonskate
Instagram: https://www.instagram.com/hedonskate/

Hedonskate Polska: Bartek Malec (Razors SL3)

Szukasz rolek?
Shop: http://hedonskate.com/

Rolki Razors: http://hedonskate.com/p/rolki-1/razors-23

This entry was posted in Video, YouTube and tagged , , . Bookmark the permalink.