Hedonskate Team: Łukasz Malewski 2014 (hedonskate)

hedonskateHedonskate Team: Łukasz Malewski 2014
from hedonskate on 23 Nov 2014

Blader: Hedonskate rider Łukasz Malewski (Xsjado, The Hive, Kaltik)

Filmed by Przemek Madej, Sebastian Gruba, Kamil Łojek, Krystian Zarzeczny and more.

Edited by Przemek Madej (www.straightfromhere.com)

Music: Hawkwind – Dragons And Fables

This entry was posted in Video, YouTube and tagged , , . Bookmark the permalink.