FreeskateLVJrmalas skrituslidoanas festivls – aizsargu ekipjums
from FreeskateLV on 20 Jul 2015

video srija paldzs Tev saprast aizsargu ekipjuma pielietojumu un nozmi. Svargi izvrtt savas spjas un parpties par savu drobu savlaicgi. Seko ldzi nkamajm epizodm, lai uzzintu atbildes uz Tev aktulajiem jautjumiem par skrituslidoanu.Reistrjies festivlam: http://baltijasmaratoni.lv/marathon/jurmalas-skritulslidosanas-festivals/registresanas/Par paskumu:”Jrmalas skrituslidoanas festivls pavisam noteikti bs lielkais 2015. gada notikums skrituslidotjiem. Tas norisinsies Jrmal- pilst uz via! Ne tikai skaista un sakopta apkrtne, ko varsiet baudt pirms un pc paskuma, bet ar jra tikai pris simtu metru attlum no paskuma norises vietas. Mkstas, vieglas jras smiltis, silts laiks un atspirdzinos dens var bt viena no labkajm vietm pc distances pieveikanas kop ar imeni un draugiem. Uz tikanos 2. august Jrmal, lai btu daa no aizraujo un for paskuma!”Kamera un monta: Konstantns Makarovswww.freeskate.lvwww.taktika.lv